محبوبترین ها
جلسه اول درس سیوطی
از 9 خرداد, 1398
18 بازدید 0 بازخورد
جلسه دوم درس سیوطی
از 9 خرداد, 1398
6 بازدید 0 بازخورد
28:44
بدایة النحو | جلسه ۱: مقدمه علم نحو
28:44 از 12 تیر, 1398
21 بازدید 0 بازخورد
09:51
منطق منتظری مقدم | جلسه ۱۹: خطابه و شعر
09:51 از 12 تیر, 1398
11 بازدید 0 بازخورد
12:54
منطق منتظری مقدم | جلسه ۱۸: جدل
12:54 از 12 تیر, 1398
2 بازدید 0 بازخورد
14:50
19:49
13:56
منطق منتظری مقدم | جلسه ۱۵: مغالطه
13:56 از 12 تیر, 1398
1 بازدید 0 بازخورد
13:46
منطق منتظری مقدم | جلسه ۱۴: برهان
13:46 از 12 تیر, 1398
1 بازدید 0 بازخورد
27:53
17:40
24:59
30:46
20:06
منطق منتظری مقدم | جلسه ۹: استدلال
20:06 از 12 تیر, 1398
1 بازدید 0 بازخورد
29:23
منطق منتظری مقدم | جلسه ۸: قضیه چیست
29:23 از 12 تیر, 1398
1 بازدید 0 بازخورد