معرفی گروه
فدائی سید علی
سازنده گروه

در این گروه مباحث نحوی از بدایة النحو تا هدایة النحو و مبادی العربیه و غیره مطرح و به سؤالات پاسخ داده می‌شود. همچنین فایل‌های صوتی، جزوات و کتب نحوی را در این

...بیشتر
گروه نحویّون (ادبیات عرب)
نمایش بیشتر