گروه فقه استدلالی (ایروانی)
در این گروه مطالب و مباحثات مربوط به درس التمهیدیه فی الفقه الاستدلالی مطرح می‌شوند و ضمن آن به سؤالات پاسخ داده شده و فایل‌های صوتی، درسنامه‌ها و منابع آموزشی (جزوه، نمودار و نمونه سؤال) ارائه می‌گردد.
فدائی سید علی
فاطمه حیدری
فرشته طالبی
+13
گروه نحویّون (ادبیات عرب)
در این گروه مباحث نحوی از بدایة النحو تا هدایة النحو و مبادی العربیه و غیره مطرح و به سؤالات پاسخ داده می‌شود. همچنین فایل‌های صوتی، جزوات و کتب نحوی را در این گروه به راحتی خواهید یافت.
فدائی سید علی
فرشته طالبی
منیژه حسین زاده
+6