گروه فقه استدلالی (ایروانی)
در این گروه مطالب و مباحثات مربوط به درس التمهیدیه فی الفقه الاستدلالی مطرح می‌شوند و ضمن آن به سؤالات پاسخ داده شده و فایل‌های صوتی، درسنامه‌ها و منابع آموزشی (جزوه، نمودار و نمونه سؤال) ارائه می‌گردد.
فدائی سید علی
مهدی علوی نیا
هادی پورحامد
رضا امیری
گروه نحویّون (ادبیات عرب)
در این گروه مباحث نحوی از بدایة النحو تا هدایة النحو و مبادی العربیه و غیره مطرح و به سؤالات پاسخ داده می‌شود. همچنین فایل‌های صوتی، جزوات و کتب نحوی را در این گروه به راحتی خواهید یافت.
فدائی سید علی
منیژه حسین زاده
نوید رشیدی