معرفی گروه
فدائی سید علی
سازنده گروه

در این گروه مطالب و مباحثات مربوط به درس التمهیدیه فی الفقه الاستدلالی مطرح می‌شوند و ضمن آن به سؤالات پاسخ داده شده و فایل‌های صوتی، درسنامه‌ها و منابع آموزشی

...بیشتر
گروه فقه استدلالی (ایروانی)
نمایش بیشتر